Công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam