Nhà toàn quyền Canada chúc mừng Shen Yun

TOÀN QUYỀN CANADA

Nghệ thuật biểu diễn đòi hỏi chúng ta nhìn nhận sâu hơn, suy nghĩ biện chứng hơn để học hỏi và trưởng thành. Trên hết, nghệ thuật biểu diễn tạo cảm hứng cho chúng ta.

Shen Yun đã được cộng đồng quốc tế ngợi ca về tính nguyên bản, sự tinh tế và sự biểu cảm của chương trình. Các nghệ sĩ tài năng của đoàn tiếp tục làm hài lòng và đem giá trị thưởng thức đến cho chúng ta, nhưng cũng thử thách những nhận định của chúng ta, nhìn nhận lại thời đại mà chúng ta đang sống và nhen lên trong trí tưởng tượng của chúng ta ý thức về trách nhiệm.

Xin được chúc mừng tất cả những người tham gia dàn dựng và hỗ trợ sự kiện này, và chúc cho chuyến lưu diễn năm 2016 của các bạn sẽ tiếp tục đạt được thành công.

David Johnston

Tháng Giêng năm 2016