Thư gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội của UBTQ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam