Thư mời Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun của UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam